Cyflwyniad

Rydyn ni eisiau clywed gennych chi i'n helpu ni i fesur yr hyn rydyn ni'n ei wneud yn dda a lle gallwn ni wella. Rydym yn edrych ar beth y dywedom y byddem yn ei wneud yn ein cynllun strategol pum-mlynedd yn 2017, a bydd canlyniadau'r arolwg hwn yn rhoi rhywfaint o fewnwelediad inni o'r effaith y mae ein gwaith wedi'i chael hyd yn hyn.

A allwch chi sbario ychydig funudau i gwblhau'r cwestiynau isod? Diolch am eich amser.

Question Title

* 1. Pa mor dda ydych chi’n adnabod Gofal Cymdeithasol Cymru? Ar raddfa o 1-5, rhowch sgôr lle mae 1 = Ddim o gwbl, 2 = Ddim yn dda, 3 = Gweddol, 4 = Da, a 5 = Da iawn

Question Title

* 2. Isod ceir rhestr o ddisgrifiadau a allai fod yn berthnasol i Ofal Cymdeithasol Cymru a ein gwaith. Ar raddfa o 1-10, rhowch sgôr i nodi eu pwysigrwydd i chi lle mae 1 = Ddim yn bwysig o gwbl, a 10 = Pwysig iawn

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dibynadwy
Arloesol
Arweinydd
Arbenigwr
Hawdd troi ato
Awdurdodol
Dwyieithog
Canolbwyntio ar bobl
Cael ei barchu
Uchel ei broffil
Dylanwadol
Strategol
Creadigol
Canolbwyntio ar wella
Teg
Tryloyw
Hanfodol
Partner gwerthfawr
Cefnogol
Parchus
Gonest
Gellir ymddiried ynddo
Didwyll
Effeithiol
Effeithlon
Egwyddorol
Cael ei reoli’n dda
Credadwy
Cydweithredol
Cynhwysol
Cael ei ddeall yn dda
Proffesiynol
Canolbwyntio ar ganlyniadau

Question Title

* 3. Gan feddwl am yr un disgrifyddion, sgoriwch nhw o ran pa mor dda mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn cyflawni yn eu herbyn ar raddfa o 1-10, lle mae 1 = Cyflawni’n wael, a 10 = Cyflawni’n dda.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dibynadwy
Arloesol
Arweinydd
Arbenigwr
Hawdd troi ato
Awdurdodol
Dwyieithog
Canolbwyntio ar bobl
Cael ei barchu
Uchel ei broffil
Dylanwadol
Strategol
Creadigol
Canolbwyntio ar wella
Teg
Tryloyw
Hanfodol
Partner gwerthfawr
Cefnogol
Parchus
Gonest
Gellir ymddiried ynddo
Didwyll
Effeithiol
Effeithlon
Egwyddorol
Cael ei reoli’n dda