Καλησπέρα,
είμαστε δύο παθολογανατόμοι κτηνίατροι (κλινικοεργαστηριακή διαγνωστική και παθολογική ανατομική) που εργαζόμαστε στο ΗΒ, με ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον τις μάζες των μαστών του σκύλου. Προσπαθούμε να διευκρινίσουμε εν τω βάθει τον ρόλο της κυτταρολογικής εξέτασης στην διάγνωση των μαζών του μαστού στον σκύλο. Και για να το επιτύχουμε αυτό, θα εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως την συμμετοχή σας στην έρευνά μας αυτήν. Δεν θα διαρκέσει περισσότερο από 5 λεπτά.
Έχουμε καταθέσει την παρούσα έρευνα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, με σκοπό να διερευνήσουμε κατά πόσο η κλινική προσέγγιση των μαζών του μαστού διαφέρει ανα τις χώρες της Ευρώπης.

Με εκτίμηση,
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμβολή σας στην έρευνα.

Paola Monti DVM FRCPath DACVP (Clinical pathology) MRCVS
 
Roberta Rasotto DVM PhD ECVP MRCVS

T