Mae WMC am gyflawni’r nodau a’r ymrwymiadau a amlinellwyd yn ei bolisi cydraddoldeb.  Mae hyn yn cynnwys peidio â gwahaniaethu o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, a llunio darlun cywir o gyfansoddiad y gweithlu wrth annog cyfartaledd ac amrywiaeth.

Mae’r sefydliad angen eich cymorth a’ch cydweithrediad i’n galluogi i wneud hyn, ond mae cwblhau’r ffurflen hon yn gwbl wirfoddol.

Cedwir y wybodaeth a roddir yn gyfrinachol, a’i storio’n ddiogel.

T