System Wybodaeth Ar y Pryd

Mae Cyngor Sir Powys newydd osod ‘System Wybodaeth Ar y Pryd” ar hyd llwybrau bysus T4/T6. 

Cronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol sy’n cael ei weinyddu gan Lywodaeth Cymru, sydd wedi talu am hwn.  Mae’n golygu bod teithwyr yn gallu gweld yn union lle mae eu bws. 

Cynllun arall yw’r cynllun teithio ar ddim ar benwythnosau sy’n golygu bod pobl yn gallu mynd ar fws am ddim ar benwythnos i fynd i lefydd fel Caerdydd neu Wrecsam.

 Rydym am gael eich barn chi ar y ddau gynllun hyn a’r gwasanaeth T4/T6 erbyn dydd llun 11 Mawrth 2019.

Question Title

* 1. Ydych chi wedi defnyddio'r system wybodaeth ar y pryd? Mae'r rhain yn ddyfeisiau electronig sy'n dangos faint o'r gloch mae'r bws yn debygol o gyrraedd) 

T