Thank you for reading the 2018 edition of Cardiff Connect. / Diolch am ddarllen rhifyn 2018 Cardiff

Question Title

* 1. How did you consume the 2018 issue of Cardiff Connect magazine? / Diolch am ddarllen rhifyn 2018 Cardiff Connect?

Question Title

* 2. Did you enjoy the format of the digital edition of Cardiff Connect? / A wnaethoch chi fwynhau diwyg rhifyn digidol Cardiff Connect?

Question Title

* 3. Did you read our zeitgeist feature, ‘Cardiff on a Plate’, online? / A wnaethoch chi ddarllen prif stori’r rhifyn, ‘Caerdydd ar Blât’?

Question Title

* 4. Did you prefer the format of this story to other stories hosted online? / A oedd yn well gennych ddiwyg y stori yma o’i gymharu â’r straeon eraill ar lein?

Question Title

* 5. On a scale of 1 to 5 (with 5 being the most), how much did you enjoy this issue of Cardiff Connect? / Ar raddfa o 1 i 5 (gydag 1 yn wan a 5 yn ragorol), faint wnaethoch chi fwynhau’r rhifyn yma o Cardiff Connect?

  1 2 3 4 5
1-5:

T