Question Title

* 1. A ydych yn ymateb fel unigolyn preifat neu ar ran sefydliad/cwmni?  Cynhwyswch fanylion am randdeiliaid y mae eich sefydliad yn eu cynrychioli.

Question Title

* 2. A ydych yn cytuno â chynigion yr ASB ynghylch awdurdodi sefydliadau ar gyfer cynhyrchu diberfeddiad gohiriedig?

Question Title

* 3. A ydych yn cytuno â chynigion yr ASB ynghylch awdurdodi sefydliadau ar gyfer cynhyrchu dofednod diberfeddiad rhannol neu effilé?

Question Title

* 4. Ystyrir bod y costau i’r diwydiant yn ddibwys. Fodd bynnag, byddem yn croesawu barn rhanddeiliaid ar yr effaith ar Weithredwyr Busnes Bwyd os caiff y gweithdrefnau hyn eu rhoi ar waith yn ffurfiol.

Question Title

* 5. Pa mor debygol ydych o fanteisio ar y broses awdurdodi arfaethedig ar gyfer diberfeddiad gohiriedig neu rannol?

Question Title

* 6. Os mai tebygol neu debygol iawn oedd eich ateb i C5, sut y bydd awdurdodi diberfeddiad gohiriedig neu rannol o fudd i’ch busnes?

Question Title

* 7. A fydd awdurdodi diberfeddiad gohiriedig neu rannol yn agor marchnad newydd?

Question Title

* 8. A fydd awdurdodi diberfeddiad gohiriedig neu rannol yn cynyddu lefelau cynhyrchu?

Question Title

* 9. A fydd awdurdodi diberfeddiad gohiriedig neu rannol yn lleihau costau cynhyrchu?

Question Title

* 10. A ydych yn canfod unrhyw feichiau o’r broses awdurdodi arfaethedig ar gyfer diberfeddiad gohiriedig neu rannol?

T