Litter is a problem the Welsh Government takes very seriously and we want to stop it from spoiling our local environment.

To help do this, we are working on a new Litter Prevention Plan and we would like to hear your views on what you think should be in it.

Below are some questions you might like to think about to help you respond...   

__________________________________________________________________________________________

Mae sbwriel yn broblem y mae Llywodraeth Cymru yn ei chymryd o ddifri ac rydym yn dymuno ei atal rhag difetha ein hamgylchedd lleol

Er mwyn ein helpu yn hyn o beth, rydym yn gweithio ar Gynllun Atal Sbwriel newydd a hoffwn glywed eich barn chi ar beth y dylai fod ynddo.

Gwelwch isod rai cwestiynau i chi eu hystyried i’ch helpu chi i lunio eich ymateb...
0 of 5 answered
 

T