Το ORCIT δημιουργήθηκε με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό υλικό παράλληλα με το μάθημα στην τάξη. Οι απαντήσεις και τα σχόλιά σας θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις ενότητες του ORCIT και κατά πόσο είναι αποτελεσματικό.

Question Title

* 1. 1. Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε;

Question Title

* 2. 2. Αν είστε καθηγητής/καθηγήτρια, τότε περιγράψτε μας εν συντομία πώς χρησιμοποιείτε το ORCIT. Συγκεκριμένα μας ενδιαφέρει να μάθουμε:
  • για ποιο σκοπό χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα
  • αν και πώς συνεισφέρει στην προετοιμασία του μαθήματός σας
  • αν και γιατί θα το προτείνατε στους φοιτητές σας
  • αν και γιατί πιστεύετε ότι βοηθά τους φοιτητές σας

Page1 / 3
 
33% of survey complete.

T