ยินดีต้อนรับ!

โครงการเพื่อผลักดันให้มียาจำเป็น เป็นการทำงานร่วมกันของหลายองค์กร  ที่มุ่งเน้นการทำงานเพื่อผลักดันให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีมีราคาถูกลง ทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางได้เข้าถึงการรักษา
http://makemedicinesaffordable.org/th/home-thai/

เวบไซต์และสื่อออนไลน์ของเรา ได้ออกแบบเพื่อเป็นพื้นที่และจุดเชื่อมประสานของเครือข่ายภาคประชาสังคม และผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงผู้สนใจที่ยังใหม่เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและการเข้าถึงยา

เราขอเวลา 2-5 นาที ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ในเครือข่าย

Question Title

* 1. กรุณาอธิบายว่าคุณมีความเกี่ยวข้องกับโครงการ/หรือเวบไซต์ ของโครงการเข้าถึงยาจำเป็นอย่างไร

Question Title

* 2. ช่วยอธิบายเกี่ยวกับตัวของท่าน

Question Title

* 3. ท่านเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโครงการฯ MMA บ่อยแค่ไหน
www.makemedicinesaffordable.org

Question Title

* 4. ท่านคิดว่าหัวข้อไหนในเว็บไซต์นี้ที่ท่านได้ประโยชน์มากที่สุด กรุณาเลือกข้อมูลที่ท่านได้เข้าไปอ่าน

Question Title

* 5. ถ้าให้แนะนำท่านอยากเห็นประเด็นอะไรเพิ่มเติม

Question Title

* 6. ภาษาที่ท่านเข้าถึง (ใช้) ในเว็บไซต์นี้

Question Title

* 8. ท่านได้ติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการผลักดันเพื่อให้มียาจำเป็นหรือ MMA ผ่านช่องทางด้านล่างนี้หรือไม่กรุณาระบุ

Question Title

* 9. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

แบบสอบถามครั้งนี้พยายามทำให้สั้น และกระชับ แต่เราก็ต้องการข้อเสนอแนะของท่านเพิ่มเติม ถ้าเป็นไปได้ กรุณาแนะนำเพิ่มเติม

เราพยายามจัดทำเว็บไซต์เพื่อสื่อสารข้อมูลให้แก่คุณ และคนอื่นๆด้วย กรุณาช่วยแนะนำเพิ่มเติม ในสิ่งที่คุณอยากเห็นในเวบไซต์และสื่อออนไลน์ของเรา

Question Title

* 10. ขอขอบคุณในการทำแบบสอบถามครั้งนี้!

การตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ไม่มีการระบุชื่อ แต่ถ้าคุณยินดีที่จะให้เราติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้ความคิดเห็นของคุณครั้งนี้โปรดระบุชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณด้านล่าง:


T