* 1. İsim - Soyisim / Name-Surname

* 2. Telefon numarası / Phone Number

* 3. E-posta adresi / Email address

* 4. Başvuru koşulları / Application requirements (Lütfen teyit ediniz / Please confirm that you meet the requirements below)

* 5. Filmin dili / Language of the film

* 6. Filmin adı / Name of the film

* 7. Film linki / Film’s link

* 8. Link şifresi / Link’s password

* 9. Filmden parçaların, onayım dahilinde pazarlama amaçlı olarak sosyal medyada kullanılmasını kabul ediyorum. / I consent that excerpts from my film can be shown on social media for promotional purposes

* 10. Yarışmayı nereden duydunuz? / From where have you heard about the competition?

* 11. British Council size ilgilenebileceğiniz faaliyetler, hizmetler ve yaptığı etkinlikler (sosyal etkinlikler de dahil olmak üzere) hakkında bilgilendirmek istiyor. / We may want to use your information to send you details of British Council activities, services and events (including social events) which may be of interest to you.

* 12. Yukarıda belirttiğim bilgilerin doğru olduğunu ve başvurusunu yaptığım filmin hukuki sahibi olduğumu teyit ederim / I hereby state that the information above are true and that I am the righteous owner of the film I’ve submitted.

Bilgilerinizi nasıl kullanıyoruz?

British Council, LGBTİ+ Kısa Film Yarışması başvurularını değerlendirmek üzere talep edilen kişisel verileri kullanacaktır.
British Council, LGBTİ+ Kısa Film Yarışması'na yaptığınız başvurunun değerlendirilmesi için bahsi geçen kişisel bilgileri proje ortağı PembeHayat Kuirfest'e iletecektir.
Birleşik Krallık’ta yürürlükte bulunan 1998 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Türkiye'de yürürlükte bulunan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, elimizde bulunan sizinle ilgili bilgilerin bir nüshasını isteme ve bu bilgilerdeki herhangi bir hatanın düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen, ülkenizdeki British Council ofisiyle arts.info@britishcouncil.org.tr adresinden veya Veri Koruma Ekibi ile IGDisclosures@britishcouncil.org üzerinden iletişime geçin ya da https://www.britishcouncil.org/privacy-cookies/data-protection adresinden web sitemizi ziyaret edin.

How we use your information?

The British Council will use the requested personal data for administration of your application for the LGBTI+ Short Film Competition.
The British Council shall pass this information on to a partner KuirFest in connection with administration of your application for the LGBTI+ Short Film Competition.
Under the UK Data Protection Act 1998 and the Turkey’s Law on Personal Data Protection No 6698 (2016) you have the right to ask for a copy of the information we hold on you and the right to ask us to correct any inaccuracies in that information. If you want more information about this please contact your local British Council office at arts.info@britishcouncil.org.tr or the Data Protection Team IGDisclosures@britishcouncil.org. Or visit our website at https://www.britishcouncil.org/privacy-cookies/data-protection.

T