• Deutsch
 • English
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Lietuvių
 • Magyar
 • Malti
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Shqip
 • Русский
 • Українська

Prezantim

Qëllimi kryesor i këtij pyetësori është dokumentimi i eksperiencave studentëve/eve lezbike, gej, transgjinorë, biseksualë, individëve queer dhe interseks (LGBTQI) në shkollat në Evropë si dhe rritja e ndërgjegjësimit mbi këto eksperienca. Nëse jeni midis moshës 13 dhe 24 dhe jetoni në një nga vendet pjesëtare të Këshillit të Evropës, ne duam të dëgjojmë mendimin tuaj.
 
IGLYO është një organizatë rinore ndërkombëtare e cila po punon momentalisht në krijimin e mjediseve më miqësore dhe gjithëpërfshirëse të edukimit, perms bashkëpunimit me pjesëtarët e organizatës sonë, qeveritë, ekspertët e fushës, mësuesit, prindërit dhe vetë nxënësit. Ne duam të përdorim gjetjet e këtij pyetësori për të vazhduar rritjen e ndërgjegjësimit mbi pikat e forta dhe limitet Brenda sistemeve tona arsimore. Ky pyetësor është krijuar nga IGLYO dhe është rishikuar nga TGEU dhe Oll Europe. Pyetësori u përkthye në shqip nga organizata Pro-LGBT.
 
Përgjigja e këtyre pyetjeve nuk merr më shumë se 15 minuta kohë. Të gjitha përgjigjet tuaja do të mbeten anonime dhe asnjë e dhënë e juaja personale nuk do të përdoret prej informacionit që ju jepni. IGLYO mbetet përgjegjës për ruajtjen e këtij informaciono. Nëse keni ndonjë paqartësi mbi administrimin e të dhënave tuaja, konsultohuni me dokumentin e privatësisë (Anglisht – English Only).
 
Duke klikuar “Vazhdo” ju bini dakord me kushtet e sipërpërmendura të këtij pyetësori.
0 nga 51 me përgjigje
 

T