• Deutsch
 • English
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Lietuvių
 • Magyar
 • Malti
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Shqip
 • Русский
 • Українська

Introduksjon

Hovudmålet med denne spørjeundersøkinga er å dokumentere opplevingane til elevar og studentar som er lesbiske, homofile, bifile, transkjønna og/eller interkjønn (skeive) i europeiske skular, og å setje lys på desse opplevingane. Om du er mellom 13 og 24, og bur nokon stad i EU/EØS-området, vil me gjerne høyre frå deg.
 
IGLYO er ein ungdomsleia internasjonal organisasjon, og me jobber for augeblikket med å byggje opp tryggare og meir inkluderande utdanningsmiljø gjennom å jobbe med våre medlemmar, regjeringer, ekspertar, lærarar, foreldre og elevar. Me vil nytte dette dokumentet til å jobbe vidare med å setje lys på styrkane og og svakheitane ved våre utdanningssystem. Denne spørjeundersøkinga har vorte utvikla av IGLYO, og har vorte sett igjennom av TGEU og OII Europe. Ho vart omsatt til norsk av Robin Leander Wullum, politisk nestleiar i Skeiv Ungdom.
 
Å svare på spørsmåla burde ikkje ta meir enn 15 minutt. Alle svara dine kjem til å vere anonyme, og ingen persondata vil verte knytt til informasjonen du delar. IGLYO er ansvarlege for lagringa av denne informasjonen. Om du har nokon usikkerheit knytt til dette, les dette dokumentet om personvern.
 
Ved å klikke “neste” godtek du vilkåra i spørjeundersøkinga.
0 av 51 besvart
 

T