• Deutsch
 • English
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Lietuvių
 • Magyar
 • Malti
 • Norsk
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Shqip
 • Русский
 • Українська

Introduzzjoni

L-għan ewlieni ta’ dan l-istħarriġ huwa li niddokumentaw l-esperjenzi ta’ studenti leżbjani, gay, bisesswali, transgender, queer u intersex (LGBTQI) fi skejjel Ewropej u biex inqajmu kuxjenza dwar dawn l-esperjenzi. Jekk għandek bejn 13 u 24 sena u tgħix fi kwalunkwe wieħed mill-pajjiżi tal-Kunsill tal-Ewropa, nixtiequ nisimgħu mingħandek.
 
IGLYO hija organizzazzjoni internazzjonali mmexxija miż-żgħażagħ u bħalissa qegħdin naħdmu biex nibnu ambjenti edukattivi aktar siguri u inklussivi billi naħdmu mal-membri tagħna, ma gvernijiet, esperti, għalliema, ġenituri u studenti. Irridu nużaw dan il-kwestjonarju biex inkomplu noħolqu għarfien dwar il-fatturi li huma b’saħħithom kif ukoll il-limitazzjonijiet tas-sistemi edukattivi tagħna. Dan il-kwestjonarju ġie ddisinjat minn IGLYO u ġie rivedut minn TGEU u OII Europe. Ġie tradott għall-Malti minn Dr Angele Deguara mill-MGRM.
 
Biex twieġeb il-mistoqsijiet m’għandekx iddum iktar minn 15-il minuta. Ir-risposti kollha tiegħek se jibqgħu anonimi u l-ebda dejta personali mhi se tkun marbuta mal-informazzjoni li se tipprovdi. IGLYO hija responsabbli mill-ħażna ta’ din l-informazzjoni. Jekk għandek xi dubji dwar dan, aqra d-dokument dwar il-privatezza.
 
Meta tagħfas “li jmiss” tkun qed taqbel mat-termini u l-kundizzjonijiet tal-istħarriġ.
0 of 51 answered
 

T