Gwerthfawrogwn eich adborth. Treuliwch ychydig o’ch amser i roi gwybod i ni am eich barnau am ein coleg a’ch profiad gyda ni.

Question Title

* 1. Beth ydy’ch maes astudio yng Ngrŵp Colegau NPTC?

Question Title

* 2. Ym mha flwyddyn yr ydych chi ar hyn o bryd?

Question Title

* 3. A ddaethoch chi i un o’n nosweithiau agored?

Question Title

* 4. Os ateboch ‘do’, a oedd y nosweithiau hyn yn ddefnyddiol yn eich barn chi?

Question Title

* 5. A ddaethoch chi i’n diwrnod agored ym mis Mehefin?

Question Title

* 6. A oeddech chi wedi penderfynu ar y cwrs yr oeddech chi am ei astudio cyn cael eich canlyniadau?

Question Title

* 7. Os daethoch chi i’n diwrnod agored yr haf, a oedd y digwyddiad yn ddefnyddiol?

Question Title

* 8. Beth allen ni wedi’i wneud i wneud i chi eisiau dod i noson neu ddiwrnod agored?

T