Question Title

* C1: I ba raddau ydych chi’n cytuno â’r egwyddor o greu “parthau diogel” yng nghanol trefi er mwyn gallu cadw pellter cymdeithasol?

Question Title

* C2: I ba raddau ydych chi’n cytuno bod y “parthau diogel” yng nghanol trefi wedi caniatáu i bobl ymweld â’r dref yn ddiogel?

Question Title

* C3: Pa effaith y mae’r “parthau diogel” wedi’i chael ar fusnesau yng nghanol trefi?

Question Title

* C4: Pa effaith y mae’r “parthau diogel” wedi’i chael ar bobl anabl, deiliaid Bathodyn Glas a’r henoed?

Question Title

* C5: Ar y cyfan, pa effaith mae'r "parthau diogel" wedi cael ar awyrgylch y dref?

Question Title

* C6: Ar y cyfan, pa effaith mae'r "parthau diogel" wedi cael ar yr amgylchedd?

Question Title

* C7. Ydy parthau diogel canol y dref yn darparu cyfleoedd i allu hyrwyddo a hwyluso yr iaith Gymraeg?

Question Title

* C8. Oes gennych chi unrhyw sylwadau am sut bydd y parthau diogel yn gallu effeithio ar gyfleoedd pobl i ddefnyddio'r iaith Gymraeg? Nodwch unrhyw effeithiau  positive neu wrthwynebus er mwyn i ni gyfeirio atynt.

Question Title

* C9: A oes gennych chi unrhyw sylwadau pellach ynghylch sut y gellid gwella’r “parthau diogel”?

T