Question Title

* 1. Pa fwydydd oeddech chi’n cael i ginio ysgol? Beth oedd eich hoff fwyd? 
What kind of school dinners did you eat? What was your favourite meal?

Question Title

* 2. Oeddech chi’n gwisgo gwisg ysgol?
Did you wear a school uniform?

Question Title

* 3. Pa fath o deganau oedd gennych chi?
What kind of toys did you have?

Question Title

* 4. Oeddech chi’n gwylio’r teledu? Beth oedd eich hoff raglen?
Did you watch television? What was your favourite programme?

Question Title

* 5. Beth oeddech chi’n ei wneud yn eich amser hamdden?
What did you do in your spare time?

Question Title

* 6. Beth oedd eich hoff bwnc yn yr ysgol?
What was your favourite subject at school?

0 of 6 answered
 

T