Nodwch gategori'r galwr os gwelwch yn dda? (cliciwch fwy nag un os yn briodol)

Question Title

* 1. Nodwch gategori'r galwr os gwelwch yn dda? (cliciwch fwy nag un os yn briodol)

Pryd wnaethoch chi ffonio'r Llinell Gymorth?

Question Title

* 2. Pryd wnaethoch chi ffonio'r Llinell Gymorth?

Pryd yn ystod yr wythnos wnaethoch chi gysylltu â'r llinell gymorth?

Question Title

* 3. Pryd yn ystod yr wythnos wnaethoch chi gysylltu â'r llinell gymorth?

Pa mor ddefnyddiol oedd gwasanaeth y Llinell Gymorth a'r cyngor a dderbyniwyd?

Question Title

* 4. Pa mor ddefnyddiol oedd gwasanaeth y Llinell Gymorth a'r cyngor a dderbyniwyd?

Wnaethoch chi dderbyn ateb i'ch ymholiad mewn da bryd?

Question Title

* 5. Wnaethoch chi dderbyn ateb i'ch ymholiad mewn da bryd?

A oeddech chi'n fodlon gyda chanlyniad eich ymholiad i Llywodraethwyr Cymru?

Question Title

* 6. A oeddech chi'n fodlon gyda chanlyniad eich ymholiad i Llywodraethwyr Cymru?

Pa effaith mae'r cyngor wedi'i gael?

Question Title

* 7. Pa effaith mae'r cyngor wedi'i gael?

Yn seiliedig ar eich profiad a fyddech yn defnyddio'r gwasanaeth eto?

Question Title

* 8. Yn seiliedig ar eich profiad a fyddech yn defnyddio'r gwasanaeth eto?

Fyddech chi'n argymell y gwasanaeth i gydweithwyr eraill?

Question Title

* 9. Fyddech chi'n argymell y gwasanaeth i gydweithwyr eraill?

Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill? Os hoffech chi danysgrifio i'n rhestr bostio i dderbyn newyddion rheolaidd gan Lywodraethwyr Cymru, cofrestrwch trwy'r ddolen hon :                           http://eepurl.com/bz3m4T

Mae'r manylion yr ydych yn eu darparu yn gwbl gyfrinachol ac maen nhw'n cael eu storio ar fas data Llywodraethwyr Cymru, i'w ddefnyddio'n benodol gan Lywodraethwyr Cymru. Ni fyddwn yn trosglwyddo'r wybodaeth hon i unrhyw drydydd parti.

Question Title

* 10. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill? Os hoffech chi danysgrifio i'n rhestr bostio i dderbyn newyddion rheolaidd gan Lywodraethwyr Cymru, cofrestrwch trwy'r ddolen hon :                           http://eepurl.com/bz3m4T

Mae'r manylion yr ydych yn eu darparu yn gwbl gyfrinachol ac maen nhw'n cael eu storio ar fas data Llywodraethwyr Cymru, i'w ddefnyddio'n benodol gan Lywodraethwyr Cymru. Ni fyddwn yn trosglwyddo'r wybodaeth hon i unrhyw drydydd parti.

T