5 munud yn sbâr?

Helpwch ni i wella gwasanaethau digidol GIG Cymru.
Rydym yn awyddus i ddeall sut gallwn wella ein gwefan, ein cynnwys a'n gwasanaethau i ddefnyddwyr rhyngrwyd GIG Cymru (gan gynnwys cleifion, staff ac ymwelwyr). Bydd yr arolwg yn cymryd tua 5 munud i'w lenwi, a byddwn yn defnyddio eich adborth i'n helpu i gyflwyno gwasanaethau newydd a gwell yn 2018. Rhaid i chi fod wedi defnyddio un o wefannau GIG Cymru yn ddiweddar (neu yn ei defnyddio'n rheolaidd).

Bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yn yr holiadur hwn yn cael ei defnyddio at ddibenion ymchwil. Ni fydd yn cael ei defnyddio mewn ffordd a fyddai'n rhoi gwybod i bobl beth yw eich ymatebion unigol.

T