Screen Reader Mode Icon
Mae Confensiwn Pensiynwyr Cenedlaethol Cymru yn cynnal arolwg i gefnogi ei ymgyrch dros wella trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru.

Mae CPC Cymru yn credu bod trafnidiaeth gyhoeddus yn hanfodol er mwyn i bobl hŷn fyw’n annibynnol yn eu cymunedau.

Bydd yr arolwg yn cymryd tua 10 munud i’w lenwi a bydd eich ymatebion yn gyfrinachol.

Question Title

* 1. Ardal awdurdod lleol

Question Title

* 2. Fy oed:

Question Title

* 3. A fyddech chi’n disgrifio’r ardal lle’r ydych chi’n byw fel ardal wledig?

Question Title

* 4. Sut byddech chi’n disgrifio’r gwasanaethau bysiau yn eich ardal chi?

Question Title

* 5. Pam ydych chi wedi disgrifio gwasanaethau bysiau fel hyn?

Question Title

* 6. Sut byddech chi’n disgrifio’r gwasanaethau trenau yn eich ardal chi?

Question Title

* 7. Pam ydych chi wedi disgrifio gwasanaethau trenau fel hyn?

Question Title

* 8. Sut ydych chi’n meddwl y gellir gwella gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yn eich ardal chi? (ticiwch bob un sy’n berthnasol)

Question Title

* 9. Sut ydych chi’n meddwl mae trafnidiaeth gyhoeddus yn eich ardal chi wedi’i heffeithio gan y cyfyngiadau Covid-19?

Question Title

* 10. Sut mae’r cyfyngiadau ar drafnidiaeth gyhoeddus wedi effeithio arnoch chi?

Question Title

* 11. A oes unrhyw beth arall yr hoffech chi ei ddweud am drafnidiaeth gyhoeddus yn eich ardal chi?

0 of 11 answered
 

T