Na ostatnim spotkaniu nauczycielskim PLCCiL padł pomysł o stworzeniu bazy danych dla szkół brytyjskich z listą nauczycieli języka polskiego, którzy mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, aby przygotowywać dzieci do egzaminu GCSE, a także je egzaminować.
Bardzo często zdarza się, że do tej pracy przydzielani są przypadkowi użytkownicy języka polskiego bez odpowiedniej znajomości tematu, często zamiast pomagać - szkodzą.
Dlatego stowarzyszenie PLCCiL wychodzi z inicjatywą stworzenia bazy danych dla szkół brytyjskich z listą nauczycieli języka polskiego w Wielkiej Brytanii, którzy byliby chętni do ewentualnej współpracy.
Formularz osobowy należy wypełnić do 30 stycznia 2017 roku.  Plik z listą potencjalnych nauczycieli zostanie opublikowany przed końcem lutego 2017 roku, plik ogólnodostępny zawierał będzie:  

·         Reference No/ PLCCiL membership number - jeśli posiadany, 
·         First Name,       
·         Surname,           
·         Qualifications,
·         Catchment area.

Szkoła zainteresowana daną kandydaturą otrzyma kontakt e-mailowy lub telefoniczny do danego nauczyciela od stowarzyszenia PLCCiL.
 Z pozdrowieniami PLCCiL

Question Title

* 1. Imię i nazwisko:

Question Title

* 2. Adres e-mail:

Question Title

* 3. Numer telefonu:

Question Title

* 4. Adres:

Question Title

* 5. Dzielnice/miejscowości możliwej pracy jako nauczyciela/egzaminatora języka polskiego:

Question Title

* 6. Kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego (na poziomie GCSE):

Question Title

* 7. Doświadczenie w wykonywaniu zawodu - opcjonalnie.

Question Title

* 8. Dodatkowe komentarze - opcjonalnie.

Question Title

* 9. Numer QTS - opcjonalnie.

T