Question Title

* 1. Z jakiego kraju pochodzisz?

Question Title

* 2. Jaka jest twoja płeć?

Question Title

* 3. Ile masz lat?

Question Title

* 4. Czy byłeś kiedykolwiek swiadkiem przemocy domowej w Wielkiej Brytanii?

Question Title

* 5. Czy byłeś kiedykolwiek swiadkiem przemocy domowej w kraju pochodzenia?

Question Title

* 6. Gdy byłeś swiadkiem lub bezpośrednio doświadczyłeś przemocy domowej, gdzie szukałeś pomocy oraz wsparcia?
(Na przykład. Policja, samorząd lokalny, lokalna organizacja społeczna itp.)
Proszę podać więcej szczegółów.
Question Title

* 7. Jaki rodzaj pomocy oraz wsparcia otrzymałeś od Organizacjii która zajmuje się twoim przypadkiem?
Proszę podać więcej szczegółów.Question Title

* 8. Czy wystąpiły jakiekolwiek trudności z uzyskaniem pomocy?

Question Title

* 9. Jakie przeszkody napotkałeś podczas szukania pomocy i wsparcia, zarówno od konkretnej organizacji jak i członków społeczności?
Proszę uwzględnij szczegoly.

T