Mae’r ffurflen yma hefyd ar gael yn Saesneg.

Hoffem gael eich help i wella ein gwasanaeth, felly a wnewch chi cwblhau’r ffurflen hon i ddweud wrthym am y gwasanaeth a’r cefnogaeth yr ydych yn cael gan Tim o Amgylch y Teulu.  Mi fydd y gwybodaeth yr wyt wedi nodi ar y ffurflen hon yn cael ei gadw’n gwbl gyfrinachol a ni fydd dy enw nac unrhyw wybodaeth arall yn ymddangos mewn unrhyw adroddiad yngylch yr astudiaeth

Question Title

* 1. Eich Enw

Question Title

* 2. Enw'r Cyd-drefnydd

Question Title

* 3. Oeddech chi'n gwybod pam eich bod yn cael cymorth/cefnogaeth gan Tim o Amgylch y Teulu?

Question Title

* 4. A siaradwyd gyda chi yn eich iaith o ddewis?

Question Title

* 5. Be wahaniaeth mae’r cymorth/cefnogaeth wedi gwneud i chi a'ch teulu?

Question Title

* 6. A oedd y cymorth/cefnogaeth a gawsoch gan Tim o Amgylch y Teulu?

Question Title

* 7. A oeddech yn rhan o'r penderfyniadau a wnaethpwyd ynglyn â chi a'ch teulu?

Question Title

* 8. Os na, paham:-

Question Title

* 9. A wnaeth y Tim o Amgylch y Teulu cadw mewn cysylltiad â chi ynglyn â beth oedd yn mynd yn ei flaen?

Question Title

* 10. A wnaeth y Tim o Amgylch y Teulu gwneud be wnaeth nhw dweud y buasen nhw?

Question Title

* 11. Os na, pam ddim?

Question Title

* 12. Oeddech chi'n teimlo bod eich barn a'ch dymuniadau wedi cael ei gwrando?

Question Title

* 13. Rhowch enghreifftiau o sut wnaeth eich sylwadau, teimladau cael ei gwrando ai hateb neu ddim ei hateb

Question Title

* 14. A oes yna unrhyw beth a oedd yn arbennig o ddau neu arbennig o ddrwg ynglyn â Tim o Amgylch y Teulu:-

Diolch am gymryd yr amser i gwblhau’r holiadur hwn

T