Beth mae’r Lefelau Gwent yn eu golygu i chi?

Y Bartneriaeth Tirlun Lefelau Byw yw rhaglen a ariennir gan y Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer y Lefelau Gwent. Mae’r bartneriaeth yn cynnwys 12 o sefydliadau ac awdurdodau lleol yng Nghymru ac mae hi’n anelu at helpu ail-ddal, gwella ac adrodd hanes tirlun y Lefelau Gwent unigryw. Mae’r tirlun Lefelau Gwent yn glytwaith o gaeau ffrwythlon tawel a chyrsiau dŵr hanesyddol sy’n ymestyn ar hyd y morlin  Aber Afon Hafren rhwng Caerdydd a Chas-gwent. Rydym yn anelu at ddosbarthu amrywiaeth eang o brosiectau ledled y tirlun pwysig ac unigryw yma a hoffem glywed eich barn!

Diolch
Tîm y Lefelau Byw

Question Title

* 1. Beth mae’r Lefelau Gwent yn eu golygu i chi?

Question Title

* 2. Enwch hyd at 3 o leoedd yr hoffech chi ymweld â nhw ar y Lefelau Gwent a pam eich bod chi’n hoff ohonynt

Question Title

* 3. Ar hyn o bryd, beth sy’n ei wneud yn anodd i ymweld â’r Lefelau Gwent?

Question Title

* 4. Pa un o’r moddau canlynol o ddysgu sydd well gennych chi, wrth i chi ddarganfod mwy am y Lefelau Gwent? Rhestrwch mewn trefn os gwelwch yn dda ( 1 = dewis cyntaf)

Question Title

* 5. Beth sy’n ei rwystro chi rhag ymweld â rhai lleoedd yn y Lefelau Gwent, os os gwbl? Nodwch ble a pham os gwelwch yn dda.

Question Title

* 6. A fyddai gennych ddiddordeb mewn cyfleoedd gwirfoddoli? Os oes, rhestrwch mewn trefn os gwelwch yn dda (1 = dewis cyntaf)

Question Title

* 7. A fyddai gennych ddiddordeb yn dysgu sgiliau t reftadaeth newydd ac os felly, beth?

Question Title

* 8. Pa ystod oedran ydych chi?
 

Question Title

* 9. Where do you live? (village or town etc)

Question Title

* 10. Darganfyddwch mwy am y Bartneriaeth Tirwedd y Lefelau Byw: Ffon 01633 292982 Facebook/'Our Living Levels' neu Trydar @ourlivinglevels  Diolch!

T