Oktobra 2015. godine međuagencijska grupa je izradila Privremene smernice o ishrani odojčadi i male dece (IOMD) u kontekstu evropske migrantske krize kako bi odgovorila na hitne operativne izazove u humanitarnom odgovoru. Zanima nas da čujemo Vaša iskustva i zapažanja u vezi sa korišćenjem ovih smernica i o programima IOMD u okviru odgovora na migrantsku krizu, kako bi se na osnovu novih informacija unapredilo programiranje.

Ako ste izradili materijale za koje smatrate da bi bili korisni za našu ocenu, molimo da ih pošaljete na: office@ennonline.net sa oznakom IFE u rubrici „Predmet”.

Svi odgovori će biti anonimni. Vaše ime i kontakt-podaci su nam potrebni samo da bismo mogli da Vam se obratimo za eventualna objašnjenja ili dodatne informacije u vezi sa Vašim odgovorima.

Question Title

* 1. Ime lica

Question Title

* 2. Adresa e-pošte lica

Question Title

* 3. Na kojem mestu / na kojim mestima trenutno radite (molimo da navedete što preciznije, npr. država, okrug, grad).

Question Title

* 4. Kada ste počeli sa radom (mesec, godina, za svaku lokaciju)?

Question Title

* 5. Radite li sa nekom organizacijom/grupom ili nezavisno?

Question Title

* 6. Da li ste ranije radili na humanitarnom odgovoru?

Question Title

* 7. Molimo da izaberete vrstu pomoći koju pružate (možete izabrati više odgovora):

Question Title

* 8. Da li ste stručnjak u nekoj od oblasti u kojoj radite?

Question Title

* 9. Ako je odgovor „da”, molimo da odaberete svoju oblast specijalnosti (možete ih odabrati više):

Question Title

* 10. Da li ste uključeni u programiranje aktivnosti koje se odnose na ishranu odojčadi i male dece (npr. podrška dojenju, obezbeđivanje industrijske hrane za odojčad, dopunske ishrane, opreme za hranjenje)?

Question Title

* 11. Koji su ključni problemi sa kojima se suočavate u svom poslu koji se odnosi na IOMD u okviru odgovora na evropsku migrantsku/izbegličku krizu?

Question Title

* 12. Da li ste koristili neke smernice ili zatražili savete u vezi svojih poslova na IOMD u Evropi?

Question Title

* 13. Da li ste pročitali Privremena operativna pitanja u vezi sa podrškom ishrani odojčadi i male dece ispod 2 godine starosti u uslovima izbeglištva i tranzita migranata u Evropi?

Question Title

* 14. Da li su Privremene smernice pružile informacije potrebne za Vaš rad?

Question Title

* 15. Da li ste koristili ili prilagodili sadržaj Privremenih smernica (npr. za razvoj resursa, prevod)?

Question Title

* 16. Koliko su Privremene smernice bile korisne u Vašem sadašnjem radu?

Question Title

* 17. Ako su bile korisne, koji aspekti smernica su Vam bili od koristi?

Question Title

* 18. Ako su bile delimično korisne ili nisu bile korisne, kako bi se mogle unaprediti?

Question Title

* 19. Ima li nešto što nedostaje u Privremenim smernicama?

Question Title

* 20. Ako imate još neka zapažanja ili preporuke u vezi sa sadržajem ili obuhvatom Privremenih smernica, molimo da nam ih saopštite.

Question Title

* 21. Da li ste koristili neka druga uputstva ili referentni materijal kao putokaz u svom radu?

Question Title

* 22. Eventualni dodatni komentari:

T