Pandemia Covid-19 dotknęła wszystkich sfer życia, ale najbardziej pokrzywdzone są osoby niepełnosprawne które razem z osobami przewlekle chorymi cierpią z powodu lęku i samotności spowodowanymi samo-izolacją.

Celem tego badania jest sprawdzenie, jak pandemia Covid-19 wpływa na niepełnosprawnych fanów piłki nożnej na terenie Europy oraz ustalenie potencjalnych problemów powrotu do odbywania meczy na żywo z widownią.

Wyniki badania pomogą CAFE w wsparciu UEFA, krajowych stowarzyszeń i klubów piłkarskich w podejmowaniu decyzji podczas wprowadzania środków ostrożności w celu umożliwienia niepełnosprawnym fanom bezpiecznego powrotu na stadiony wraz z innymi widzami.

Wypełnienie ankiety:

Wypełnienie ankiety zajmie około 10 minut.

W pytaniach oznaczonymi * odpowiedź jest obowiązkowa.

Alternatywne wersje ankiety są dostępne na żądanie. W razie potrzeby możliwe jest również telefoniczne wypełnienie ankiety.

Ankieta jest dostępna w różnych formatach. Jeśli potrzebuje Pan/i innego formatu ankiety lub pomocy w jej wypełnieniu, prosimy o kontakt z Amy Wilson, specjalistką ds. kontaktów z kibicami, dostępności oraz administracji w ośrodku CAFE, korzystając z poniższych danych kontaktowych: amy@cafefootball.eu; tel. +44 (0) 7960 579305 w godz. 09:00 -17:00 czasu brytyjskiego w dni robocze.

Ochrona danych osobowych:

Pana/i udział w ankiecie jest całkowicie dobrowolny i wszystkie odpowiedzi będą traktowane poufnie. Nikt inny niż personel CAFE nie będzie miał dostępu do danych, a dane kontaktowe nie będą udostępniane stronom trzecim.

Jeżeli wyrażono zgodę, personel ośrodka CAFE może skontaktować się z ankietowanymi w celu dalszego omówienia pewnych odpowiedzi. Wypełniając ankietę, zgadza się Pan/i na wykorzystanie udzielonych odpowiedzi w przyszłych raportach i publikacjach ośrodka CAFE. Żadne publikowane przez nas komentarze nie będą przypisywane respondentom i żadne dane osobowe nie będą udostępniane.

Jeśli ma Pan/i dalsze pytania dotyczące ankiety lub chciałby/chciałaby Pan/i uzyskać dodatkowe informacje na temat projektu, prosimy o kontakt z naszym specjalistą ds. kontaktów z kibicami, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.
Page1 / 5
 
20% of survey complete.

T