Cwestiynau

'Nid absenoldeb anhwylder meddwl yn unig yw iechyd meddwl.  Caiff ei ddiffinio fel cyflwr llesiant lle mae pob unigolyn yn gwireddu ei botensial neu’i photensial ei hun, gallu ymdopi â straeniau arferol bywyd, gallu gweithio yn gynhyrchiol ac yn llwyddiannus a gallu gwneud cyfraniad i’w chymuned neu’i gymuned ei hun'.

(Sefydliad Iechyd y Byd)

 

Mae gennym ni i gyd iechyd meddwl.

Bydd un mewn pedwar o bobl yn cael profiad o broblemau iechyd meddwl mewn unrhyw flwyddyn benodol.

Mae un mewn chwech o weithwyr yn cael eu heffeithio gan gyflyrau fel pryder, iselder a straen.

Rydym eisiau gwybod mwy ynglŷn ag iechyd meddwl a’r gweithlu yng Nghymru.  Bydd eich ymatebion chi yn ein helpu ni i greu adnoddau defnyddiol ynglŷn â sut y gall gweithleoedd wella iechyd meddwl a llesiant ar gyfer pawb.

Bydd unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei darparu yn yr arolwg hwn yn cael ei thrin yn gyfrinachol.  Ni fyddwn byth yn priodoli unrhyw ddata penodol na dyfyniadau gyda chi.

Bydd yr arolwg hwn yn casglu data; os hoffech chi dderbyn mwy o wybodaeth ynglŷn â’r TUC neu ynglŷn â sut yr ydym yn defnyddio eich data, cliciwch ar y ddolen hon os gwelwch yn dda

 Ewch i yma

Question Title

* 1. A ydych chi’n gweithio neu’n byw yng Nghymru?

0 of 32 answered
 

T