Question Title

* 1. Bạn lo lắng như thế nào khi tần suất trẻ cận thị ngày càng tăng tại cơ sở lâm sàng của bạn?

  Không lo lắng gì Cực kì lo lắng
?

Question Title

* 2. Từ những gì đã được nghe / đọc về hiệu quả của các phương pháp kiểm soát tiến triển cận thị cho đến nay, bạn nghĩ các phương pháp sau có thể giảm được bao nhiêu % cận thị? (chỉ cần nhập số không có "%", sắp xếp theo tỷ lệ phần trăm từ 0 đến 100%)

Question Title

* 3. Bạn thấy hoạt động về mảng kiểm soát tiến triển cận thị tại cơ sở lâm sàng của bạn đang ở mức độ nào?

  Không có phương pháp gì Đầy đủ các phương pháp
?

Question Title

* 4. Trung bình trong một tháng bạn đã chỉ định các phương pháp điều chỉnh sau đây cho cận thị tiến triển /trẻ cận thị bao nhiêu lần? [Vui lòng xem xét tổng số ca cận thị tiến triển /trẻ cận thị và đưa tất cả vào câu trả lời]

Question Title

* 5. Độ tuổi (Tính theo năm) của bệnh nhân mà bạn xem xét chỉ định cho mỗi phương pháp điều trị sau?

  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Không chỉ định phương pháp này
Kính đơn tròng
Kính hai tròng
Kính đa tròng
Kính kiểm soát tiến triển cận thị chuyên dụng
Kính tiếp xúc cứng thấm khí
Kính tiếp xúc mềm đơn tròng
Kính tiếp xúc mềm đa tròng tiêu chuẩn (Sử dụng không chính thống)
Kính tiếp xúc mềm kiểm soát tiến triển cận thị chuyên dụng
Kính chỉnh hình giác mạc Ortho -K
Các loại dược phẩm như Atropin
Biện pháp kết hợp (như kính chỉnh hình giác mạc Ortho -K + Atropin)

Question Title

* 7. Độ tiến triển cận thị tối thiểu mà bạn xem xét cần phải kiểm soát ?

Question Title

* 8. Bạn có sử dụng phương pháp “thiểu chỉnh độ cận thị” để làm giảm sự tiến triển cận thị hay không?

  Không Thỉnh thoảng Luôn luôn
?

Question Title

* 9. Nếu bạn đã từng sử dụng kính gọng đơn tiêu, kính tiếp xúc đơn tiêu cho bệnh nhân cận thị, điều gì là lí do ngăn cản bạn sử dụng các phương pháp khác? Nếu không chuyển sang câu 10.

Question Title

* 10. Vui lòng xếp các tiêu chuẩn của bạn để bắt đầu kiểm soát cận thị ở trẻ bị cận thị sớm:

Question Title

* 11. Bạn lựa chọn các phương pháp đầu tiên kiểm soát tiến triển cận thị cho trẻ cận thị như thế nào (Lựa chọn các phương án phù hợp)?

Question Title

* 12. Tần suất thời gian bạn thường tái khám cho trẻ đang sử dụng phương pháp kiểm soát tiến triển cận thị. (tính theo tháng)

Question Title

* 13.  Điều gì khiến bạn phải thay đổi phương pháp kiểm soát cận thị?

Question Title

* 14. Ai thực hiện các phương pháp kiểm soát tiến triển cận thị tại cơ sở của bạn (Bạn hay là trợ lý của bạn) và họ có được huấn luyện đặc biệt không?

Question Title

* 15. Bạn thấy kiểm soát cận thị đã thay đổi như thể nào theo các khía cạnh sau?

  Rất ít Ít Không có gì thay đổi  Nhiều Rất nhiều
Sự gắn bó của khách hàng
Doanh thu cơ sở
Mức độ hài lòng công việc

T