TR-VC-2200021

Question Title

* 1. 1.     Klinik pratiğinizde; çocuklarda artış gösteren miyopi sıklığı konusunda ne kadar endişelisiniz?

  Hiç ve Aşırı derecede olmak üzere
?

Question Title

* 2. Bugüne kadar miyopi yönetimi seçeneklerinin etkinliği hakkında duyduklarınıza/okuduklarınıza göre, aşağıdaki seçeneklerin % kaç oranında artış hızında yavaşlama sağlayabileceğini düşünüyorsunuz? ("%" olmadan bir sayı yazmanız yeterlidir)

Question Title

* 3. Klinik pratiğinizde, miyopi yönetimi ile ilgili ne kadar aktif olduğunuzu düşünüyorsunuz?

  Hiç ve Tamamen olmak üzere
?

Question Title

* 4. Aşağıdaki düzeltme seçeneklerini miyopisi ilerlemekte olan çocuk/genç hastalarınızda ortalama bir ayda kaç kez reçete ettiniz? (İlgili kutucuğa sayısal olarak giriniz)

Question Title

* 5. Aşağıdaki tedavi seçeneklerini kaç yaşından itibaren uygulamayı düşünürsünüz? (Hastanın ortalama kullanım becerisine sahip olduğunu ve hem hastanın hem de ailesinin motive olduğunu varsayarak yanıtlayınız)

  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bunu tercih etmezdim
Tek odaklı gözlükler
Bifokal gözlükler
Progresif gözlükler
Miyopiyi kontrol eden spesifik gözlükler
Sert gaz geçiren lens (RGP)
Sferik yumuşak kontakt lensler
Multifokal yumuşak kontakt lensler (endikasyon dışı kullanım olsa bile)
Spesifik miyopi kontrolü yumuşak kontakt lensler
Ortokeratoloji lensleri
Atropin gibi ilaçlar
Kombinasyon tedavisi (ortokeratoloji + atropin gibi)

Question Title

* 7. Miyopi kontrol yaklaşımı gerektiğini düşünmeniz için hastanızda yılda en az miyopi ilerlemesi kaç diyoptri(D) olmalıdır?

Question Title

* 8. Miyopi ilerlemesini yavaşlatmak için bir yöntem olarak eksik refraktif düzeltme (Düşük gözlük numarası verme) uyguluyor musunuz?

  Hayır Bazen Her Zaman
?

Question Title

* 9. Miyop hastalar için yalnızca tek odaklı gözlük/kontakt lens uyguluyorsanız, alternatif bir yöntem önermenizi engelleyen nedir? (Eğer yoksa 10. soru ile devam edebilirsiniz)

Question Title

* 10. Lütfen miyopisi artmakta olan çocuk veya genç bir hastada miyopi yönetimine başlama kriterlerinizi sıralayın:

Question Title

* 11. Miyopisi artmakta olan çocuk veya genç bir hastada ilk olarak hangi miyopi yönetim yaklaşımını kullanacağınızı nasıl seçersiniz (ilgili olan tüm seçenekleri seçebilirsiniz)?

Question Title

* 12. Miyopisini takip ettiğiniz çocukları genellikle ne sıklıkta takip ediyorsunuz (kaç ayda bir)?

Question Title

* 13. Miyop yönetim stratejinizi ayarlamanız için sizi ne tetikler? (Uygun olanların tümünü tıklayın)

Question Title

* 14. Kliniğinizde miyopi yönetimi konusunda yardımcı personeliniz var mı ve onların özellikle bu konuda eğitimleri var mı?

Question Title

* 15. Miyopiyi yönetmek sizin durumunuzu nasıl değiştirdi:

  Çok daha az Daha az Değişiklik yok Daha Fazla Çok daha
Hasta sadakatinde artış
Gelirde artış
İş tatmininde artış

T