Question Title

* 1. Hvor bekymret er du over den stigende forekomst af nærsynethed blandt dine patienter?

  Overhovedet ikke Ekstremt
?

Question Title

* 2. Fra hvad du har hørt eller læst vedrørende effektiviteten af myopi-kontrol, hvor mange procent reduktion mener du det er muligt at opnå med de følgende interventionsmetoder? (angiv et tal uden ”%”)

Question Title

* 3. Hvor aktiv vil du anse din klinik for at være inden for området myopi-kontrol.

  overhovedet ikke aktiv fuldt aktiv
?

Question Title

* 4. Hvor mange gange har du ordineret de følgende muligheder for korrektion for progredierende/myope børn i løbet af en gennemsnitlig uge? (Overvej venligst det totale antal og medtag alle i dit svar).

Question Title

* 5. Hvor gammel (år) skal patienten være før du overvejer hver af følgende muligheder (ikke kun med henblik på myopi-kontrol, og under antagelse af gennemsnitlig cooperation og barn/forældre motivation)?

  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ville ikke ordinere dette
Enkeltstyrke brilleglas
Bifokale brilleglas
Progressive brilleglas
Specialt designede myopikontrol brilleglas
Hårde gaspermeable kontaktlinser
Enkeltstyrke bløde kontaktlinser
Standard multifokale bløde kontaktlinser (off-label brug)
Specielt designede myopikontrol bløde kontaktlinser
Ortokeratologi hårde kontaktlinser (natlinser)
Farmakologisk behandling (atropin eller 7-methylxanthin)
Kombinationsbehandling (f.eks. natlinser + atropin)

Question Title

* 7. Fra hvilken grad af myopi-progression vil du anse det for nødvendigt med myopi-kontrol?

Question Title

* 8. Bruger du underkorrektion som strategi for at bremse myopi-progression?

  Nej Nogle gange Altid
?

Question Title

* 9. Hvis du altid kun har tilpasset enkeltstyrke brilleglas/kontaktlinser til myope patienter, hvad er det der har forhindret dig i at foreslå en anden metode? Hvis nej, gå til spørgsmål 10.

Question Title

* 10. Angiv venligst rækkefølgen af kriterier for at starte myopi-kontrol til børn med progredierende myopi med det vigtigste kriterium øverst.

Question Title

* 11. Hvordan udvælger du hvilken myopia-kontrol-metode du først vil bruge til et barn med progredierende myopi (vælg alle relevante)

Question Title

* 12. Hvor hyppigt vil du normalt se myope børn som er i myopi-kontrol behandling (i måneder)?

Question Title

* 13. Hvad skal der til for at du ændrer myopi-kontrol strategi? (Klik på alt som du mener passer)

Question Title

* 14. Hvem varetager myopi-kontrol I din enhed (dig selv eller medlemmer af din stab) og har du organiseret særlig træning for dem?

Question Title

* 15. Hvordan har varetagelse af myopi-kontrol ændret:

  Meget mindre Mindre Samme Bedre Meget bedre
Kunde-loyaliteten
Indtjeningen i din praksis
Job-tilfredsheden

T