Rhagarweiniad

Mae'r holiadur trafnidiaeth yma wedi'i gynllunio i helpu ni i ddeall eich anghenion teithio. Byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth i gefnogi mentrau trafnidiaeth bydd yn cael eu gyflwyno fel rhan o Gynllun Teithio Glan Llyn. Mae'r Cynllun Teithio yn cael ei gwblhau fel rhan o'r amodau cynllunio y ddatblygiad.

Cymerwch pump munud i gwblhau yr holiadur, os gwelwch yn dda.

Bydd y wybodaeth yr ydych yn ddarparu o fewn yr holiadur yn cael ei ddefnyddio i gefnogi datblygiad Cynllun Teithio Glan Llyn yn unig, o fewn termau y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 2018. Am fwy o wybodaeth, cyfeiriwch at yr hysbysiad preifatrwydd ar ddiwedd yr holiadur.

T