Defnyddio’r rheilffyrdd yng Nghymru

 

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cymhorthdal i wasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru ac mae wedi rhoi symiau sylweddol o arian er mwyn buddsoddi mewn gwella gorsafoedd.

Rydym yn awyddus i glywed barn pobl am wasanaethau a gorsafoedd, a hynny er mwyn ein helpu i fonitro ansawdd a, lle bo angen, trafod gwelliannau gyda’r cwmnïau sy’n rhedeg y trenau a chyda Network Rail. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn ateb y cwestiynau isod.

T