Hensikten med denne undersøkelsen er å kartlegge din tilfredshet med digitale tjenester i norske kommuner. Dine svar vil være viktige for det videre arbeidet med å forbedre kommunen din.

Undersøkelsen tar ca. 10 min.

Tusen takk!

Question Title

* 1. E-post (valgfritt)

Question Title

* 2. I hvilken kommune har du hovedsaklig bodd i løpet av 2017?

T