Question Title

* 1. Name | Enw

Question Title

* 2. Address | Cyfeiriad

Question Title

* 3. Tel No. | Rhif Ffon

Question Title

* 4. School | Ysgol

Question Title

* 5. E-Mail | E-Bost

Question Title

* 7. What are your main interests and activities (in addition to your school work)? Include Hobbies, interests, sport, music, drama, church or religious activities | Beth yw eich prif ddiddordebau a gweithgareddau (yn ogystal a'ch gwaith ysgol)? Nodwch unrhyw ddiddordebau, hobiau, chwaraeon, cerddoriaeth, drama, capel neu weithgareddau crefyddol.

Question Title

* 8. What ideas and areas of knowledge are you enjoying most outside your lessons and what have you been reading? | Pa syniadau a meysydd gwybodaeth ydych chi'n eu mwynhau fwyaf y tu allan i'ch gwersi a beth ydych chi wedi bod yn ei ddarllen?

Question Title

* 9. Do you have an idea of the subjects you would wish to study at St David's, or of any College activities you would like to take part in? | Oes gennych syniad o'r fath o bynciau hoffwch astudio yng Ngholeg Dewi Sant, neu unrhyw weithgareddau coleg hoffwch fod yn rhan ohono?

Question Title

* 10. Are there any university subjects (or courses) you already are interested in? | Oes iddordeb gennych mewn unrhyw bynciau (neu gyrsiau) prifysgol yn barod?

Question Title

* 11. Do you have any long-term career or other ambitions? | Oes gennych unrhyw uchelgeisiau gyrfaol hir dymor?

Question Title

* 12. Is there any further information that you wish us to consider? (achievements, position of responsibility, special needs or circumstances) | Oes unrhyw wybodaeth bellach hoffwch i ni ystyried? (llwyddiannau, sefylla o gyfrifoldeb, anghenion arbennig neu amgylchiadau)

Please send a copy of your latest school report to admissions@stdavidscollege.ac.uk | I''n helpu gyda'r proses yma, gallwch chi ddanfon adroddiad ysgol ar e-bost i admissions@colegdewisant.ac.uk

T