Manylion

Cwblhewch y ffurflen i gystadlu yng Ngwobrau Bywydau Creadigol cyn 11:59yh, dydd Mawrth 31 Awst 2021.
Sicrhewch eich bod wedi darllen ein rheolau a'n canllawiau yn gyntaf!

Mae'r ffurflen gais yn cynnwys darparu manylion cyswllt a meini prawf cymhwysedd a byddwn yn gofyn am lun. Yr unig beth efallai yr hoffech chi feddwl amdano cyn cychwyn eich cais yw dau gwestiwn 500 gair (mwyafswm): trosolwg o'r prosiect a pham mae'ch prosiect yn haeddu ennill Gwobr Bywydau Creadigol.

Question Title

* 1. Manylion eich grŵp, digwyddiad neu brosiect

Question Title

* 2. Ble mae'ch grŵp neu brosiect wedi'i leoli?

Question Title

* 3. Hoffech chi danysgrifio i fwletinau rheolaidd Bywydau Creadigol gyda newyddion a chyfleoedd? 

Eich Prosiect

Question Title

* 4. Dywedwch wrthym am eich gweithgaredd:
  • Sut ddechreuodd hyn? Sut cafodd ei ariannu?
  • Beth ddigwyddodd? Pwy oedd yn gysylltiedig? Ble ddigwyddodd hyn?
  • Beth oedd yn wych am eich menter o'ch safbwynt chi a / neu safbwynt eich cyfranogwyr / cynulleidfa?
(Hyd at 500 o eiriau)

Question Title

* 5. Sut gwnaeth eich menter gefnogi un neu fwy o'r nodweddion canlynol?
  • Ymgysylltiad: Pwy fu'n gwirfoddoli i wneud iddo ddigwydd? Beth wnaethon nhw?
  • Partneriaeth: Pa bobl neu sefydliadau eraill a gynorthwyodd? Sut wnaethoch chi gydweithio?
  • Arloesedd: A wnaeth gwirfoddolwyr weithio mewn ffordd wahanol neu roi cynnig ar rywbeth newydd?
  • Datblygiad Creadigol: Sut wnaeth y gweithgaredd helpu gwirfoddolwyr i ddatblygu eu creadigrwydd?
(Hyd at 500 o eiriau)

 
33% of survey complete.

T