Screen Reader Mode Icon
Mae'r arolwg hwn yn ymwneud â dod â gwasanaeth radiotherapi newydd trwy ddatblygu canolfan loeren yn Ysbyty Neuadd Nevill. Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o gydweithrediad rhwng Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, i wella canlyniadau i gleifion trwy ddod â thriniaeth yn nes adref a lleihau amser teithio.

Rydym yn argymell eich bod yn darllen dogfen y Gwasanaethau Radiotherapi Craidd cyn ateb y cwestiynau hyn.

Bydd yr arolwg yn cymryd llai na 10 munud i’w gwblhau a bydd eich barn yn chwarae rhan allweddol yng nghynlluniau parhaus Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ar gyfer y Ganolfan Lloeren Radiotherapi.

Question Title

* 1. O ddarllen y ddogfen drosolwg, a oes gennych ddealltwriaeth dda o beth yw gwasanaethau radiotherapi?

Question Title

* 2. O ddarllen y ddogfen drosolwg, a ydych chi'n deall sut mae'r gwasanaethau radiotherapi wedi'u trefnu ar hyn o bryd?

Question Title

* 3. O ddarllen y ddogfen drosolwg, a oes gennych ddealltwriaeth o'r heriau yr ydym yn edrych i'w goresgyn trwy gynnig y newid hwn?

Question Title

* 4. A oes unrhyw wybodaeth arall y credwch y dylem ei hystyried wrth edrych ar y newid gwasanaeth ar gyfer radiotherapi?

Question Title

* 5. A ydych chi'n cytuno y byddai canolfan radiotherapi lloeren yn gwella'r gwasanaeth radiotherapi a chanlyniadau cleifion yn ne ddwyrain Cymru?

Question Title

* 6. Yn amodol ar eich barn uchod, a fyddech chi'n cytuno â'r cynnig am Ganolfan Lloeren Radiotherapi yn ysbyty Nevill Hall sy'n addas ar gyfer y gwasanaeth newydd hwn?

Question Title

* 7. A oes gennych unrhyw sylwadau ar y broses sy'n cael ei chynnal i ystyried y ffurfweddiad gorau o wasanaethau radiotherapi yn ne ddwyrain Cymru?

Question Title

* 8. Ydych chi wedi mynychu neu a ydych chi'n bwriadu mynychu un o'r digwyddiadau ymgysylltu?

Question Title

* 9. Os hoffech rannu unrhyw sylwadau pellach am y newid gwasanaeth arfaethedig neu unrhyw beth sy'n gysylltiedig â'r prosiect Canolfan Lloeren Radiotherapi, mae croeso i chi wneud hynny.

0 of 9 answered
 

T