Croeso i fy arolwg

Diolch am gymryd rhan yn ein harolwg. Mae eich adborth yn bwysig. Bydd gennych gyfle i gymryd rhan yn ein raffl i ennill iPad!  

Mae Focus on Forestry First Ltd. (FFF) yn gwneud cais am gyllid i ddarparu ystod o wasanaethau a all helpu busnesau yn y sector coed a phren yng Nghymru. Bydd yr arolwg hwn yn helpu’r FFF i gael gwybod mwy am eich anghenion.  

Rhwng 2010 a 2015 cafodd Focus on Forestry First arian i gefnogi’r sector coed a phren yng Nghymru. Cafodd dros 1.6 miliwn o gyllid ei sicrhau i dalu am hyfforddi sgiliau a throsglwyddo gwybodaeth. 

Fe wnaeth hynny helpu 

·         425 o fusnesau 

·         2891 o hyfforddeion  

·         a fu'n bresennol ar 1983 o gyrsiau 

·         a 163 o ddigwyddiadau trosglwyddo gwybodaeth 

 
Mae gwerthusiad o'r prosiect annibynnol wedi amcangyfrif bod bron i 600 o swyddi cyfwerth ag amser llawn wedi’u creu neu eu diogelu drwy gymryd rhan yn y prosiect. 

Mae gan goedwigaeth o bob math ran i'w chwarae yng Nghymru ac mae'n cyfrannu dros £450 miliwn at economi Cymru. Rydym yn casglu’r wybodaeth hon er mwyn ei defnyddio fel sylfaen ar gyfer cais cyllido tebyg, a fyddai, pe bai’n llwyddiannus, yn cael ei gyflwyno o 2017 ymlaen ac yn darparu’r sgiliau a’r wybodaeth ychwanegol i chi gynnal a datblygu eich cyflogadwyedd, naill ai fel unigolyn neu fel busnes sy'n chwilio am gontract ac yn gobeithio ei gadw, yn ogystal â thyfu mewn maint, ac o ran ystod ac ansawdd sgiliau. Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch, a rhannwch y ddolen hon â chydweithwyr neu bartïon eraill a chanddynt ddiddordeb.

T