Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Rwy'n dymuno enwebu......
(Nodwch enw'r cylch / person yr ydych yn dymuno enwebu)

Question Title

* 2. Enw'r Cylch Ti a Fi / Cylch Meithrin / Meithrinfa Ddydd

Question Title

* 3. Nodwch eich enw yma fel ein bod yn gallu cysylltu gyda chi gyda'r wybodaeth diweddaraf am yr enwebiad

Question Title

* 4. Nodwch eich cyfeiriad ebost er mwyn i ni gysylltu gyda'r wybodaeth ddiweddaraf

Question Title

* 5. Categori

Question Title

* 6. Rheswm dros enwebu rhif 1 -
Dyma gyfle i chi gefnogi'r enwebiad gyda rhesymau addas, byddant yn helpu'r panel dyfarnu i gael gwell darlun o'r cylch/meithrinfa/person.
Rhaid ychwanegu 3 rheswm i gyd.

Question Title

* 7. Rheswm dros enwebu rhif 2

Question Title

* 8. Rheswm dros enwebu rhif 3

Question Title

* 9. Dyma gyfle i chi gefnogi'r enwebiad gyda lluniau addas, byddant yn helpu'r panel dyfarnu i gael gwell darlun o'r cylch/meithrinfa/person.
Mae modd ychwanegu 3 llun yn unig. Nid yw'r rhan yma'n ofynnol.
Llun 1

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 10. Llun 2

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 11. Llun 3

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File
0 of 11 answered
 

T