Gallwch weld dogfen ymgynghori sy’n cynnwys mwy o wybodaeth ar y cynigion ar wefan y Cyngor ar https://cwsmer.powys.gov.uk/article/6456/Ffederasiwn-Ysgolion-Llanidloes

 

Mae’r ffurflen ymateb yn rhoi cyfle i chi roi eich barn ar y cynnig.

 

Y dyddiad cau i ymateb i’r ymgynghoriad hwn yw  25/1/19.  Rhaid derbyn ymatebion erbyn y dyddiad hwn.

 

Bydd unrhyw wybodaeth a ddaw i law trwy’r arolwg hwn yn cael ei weinyddu dan reolau Deddf Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data.  Am fanylion llawn ar sut y mae Cyngor Sir Powys yn gweithio i’r rheolau hyn, ewch i :

http://www.powys.gov.uk/en/information-mangement/data-protection-and-privacy/

T