Croeso

Dywedwch wrthym beth yw eich barn am y cymunedau yr ydych yn rhan ohonynt, a byddwn yn rhannu eich profiad a'ch syniadau gyda gwleidyddion yn y DU ac Ewrop, ac yn ymgyrchu am newid er bydd pobl ifanc ledled y DU ac Ewrop!

Fe gymerith yr arolwg tua 10 munud i'w gwblhau, a byddai'n wych pe gallech ofyn i bobl ifanc eraill yr ydych yn adnabod i gwblhau'r arolwg drwy ei rannu ar Facebook, Twitter, ac ati

Am fwy o wybodaeth am Lysgenhadon Ifanc y DU cliciwch yma: http://www.ukya.org.uk/YAs

Drwy gwblhau'r arolwg a gadael eich cyfeiriad e-bost ar y diwedd, bydd cyfle i chi ennill taleb gwerth £40. Ni fyddwn yn cysylltu gyda chi nac yn datgelu eich enw heb eich caniatâd.

Dyddiad cau: 19 Awst

T