Diolch eto am gymryd rhan yn ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru 2019.  Ni fyddai’r ymgyrch yn bosibl heb gefnogaeth gwirfoddolwyr anhygoel fel chi. 

Ar ôl i’ch digwyddiad ddod i ben, hoffem glywed am eich profiad o ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru.
Dylai ein harolwg ar-lein ond cymryd ychydig funudau i’w wneud, ond bydd y canlyniadau o gymorth i ni gydag ymgyrchoedd ac ymchwil i’r dyfodol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Pob lwc a dymuniadau gorau

Ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru

O.N Peidiwch anghofio defnyddio’r hashnod #GwanwynGlânCymru ar y cyfryngau cymdeithasol – rydym yn awyddus iawn i weld eich lluniau a’ch fideos hefyd!

 

Thank you again for being involved in Spring Clean Cymru 2019. The campaign simply wouldn’t be possible without the support of incredible volunteers like you. 

Once your event has finished, we’d love to hear about your Spring Clean Cymru experience.
Our short online survey should only take a couple of minutes to complete, but the results will help us with future campaigns and research.

If you have any questions, please don’t hesitate to get in touch.

Good luck and best wishes

Spring Clean Cymru Team

P.S Please don’t forget to use the hashtag #SpringCleanCymru on social media – we’re really keen to see your photos and videos too!

Question Title

* 1. Ble cynhaliwyd eich digwyddiad? / Where did you hold your event?

Question Title

* 2. Faint o wirfoddolwyr gymerodd ran? / How many volunteers took part?

1 150
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 3. Faint o sachau gafodd eu casglu? / How many bags were collected?

0 250
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 4. Os gwnaethoch gasglu poteli plastig ar wahân, faint o fagiau gafodd eu casglu? / If you collected plastic bottles separately, how many bags did collected?

0 250
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Os gwnaethoch gasglu caniau alwminiwm ar wahân, faint o fagiau gafodd eu casglu? / If you collected aluminum cans separately, how many bags did collected?

0 250
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. A oes gennych unrhyw sylwadau pellach am yr ymgyrch? / Do you have any further comments about the campaign?

T