Wales Creative & Cultural Skills Awards

Gwobrau Sgiliau Creadigol a Diwylliannol Cymru

The Wales Creative & Cultural Skills Awards will celebrate the exceptional work being carried out to develop learning and skills in the creative and cultural sector, ensuring the next generation have the skills they need so that the sector continues to thrive.

Bydd Gwobrau Sgiliau Creadigol a Diwylliannol Cymru yn dathlu'r gwaith rhagorol sy'n cael ei wneud i ddatblygu dysgu a sgiliau yn y sector creadigol a diwylliannol, gan sicrhau bod gan y genhedlaeth nesaf y sgiliau sydd eu hangen arnynt fel bod y sector yn parhau i ffynnu.

The categories for 2019-20 are as follows:


In an education setting:

- Wales Creative Student of the Year
- Wales Creative Tutor of the Year

In a workplace setting:

- Wales Creative Learner of the Year
- Wales Creative Mentor of the Year

To celebrate collaboration for the skills development of young people:

- Wales Creative Collaboration of the Year

You may submit more than on nomination, however they must be submitted as separate entries.
 

Mae'r categorïau ar gyfer 2019-20 fel a ganlyn:

Mewn lleoliad addysg:

- Myfyriwr Creadigol y Flwyddyn Cymru
- Tiwtor Creadigol y Flwyddyn Cymru

Mewn gweithle:


- Dysgwr Creadigol y Flwyddyn Cymru
- Mentor Creadigol y Flwyddyn Cymru

I ddathlu cydweithio i ddatblygu sgiliau pobl ifanc:


- Cydweithio Creadigol y Flwyddyn Cymru

Cewch gyflwyno mwy nag un enwebiad, ond mae'n rhaid iddynt gael eu cyflwyno ar wahân.

 
 

T