Bedankt voor uw interesse om deel te nemen aan deze enquete. Het doel van deze enquête is om te begrijpen hoe we de deelname aan klinische studies toegankelijker en patiëntvriendelijker kunnen maken. Meer specifiek, zijn we geïnteresseerd om meer te weten te komen over hoe u denkt over deelname aan klinische studies als uw studiemedicatie rechtstreeks bij u wordt afgeleverd, waardoor het aantal bezoeken aan het ziekenhuis en de duur van deze bezoeken kan afnemen. Deze enquête is een initiatief van BeCRO (de Belgische verenigingen van contractonderzoeksorganisaties) met de medewerking van EUPATI en wordt ondersteund door verschillende organisaties op het gebied van klinisch onderzoek en BRAS. De resultaten worden gepubliceerd op de Patient Centricity Conference in Brussel begin maart 2018 (www.patientcentricity.be). We verzamelen geen identificeerbare informatie zoals namen, e-mails of telefoonnummers. Alle gegevens worden op een geaggregeerde manier en op een anonieme manier geanalyseerd.

Question Title

* 1. Weet u wat klinische studies zijn?

T