Question Title

* 1. Are you aware of the Wales Coast Awards including the international Blue Flag?
Ydych chi’n ymwybodol o Wobrau Arfordir Cymru yn cynnwys y Faner Las ryngwladol?

Question Title

* 2. If yes, do you know that Keep Wales Tidy manage the Coast Awards in Wales?
Os ydych, ydych chi’n gwybod bod Cadwch Gymru’n Daclus yn rheoli Gwobrau’r Arfordir yng Nghymru?

Question Title

* 3. Do you recognise the logo at the top of the page?
Ydych chi’n adnabod y logo ar frig y dudalen?

Question Title

* 4. What do perceive the Blue Flag for Marinas Award to represent?
Beth ydych chi’n credu y mae gwobr y Faner Las yn ei gynrychioli?

Question Title

* 5. If you are Blue Flag awarded do you make use of it in your marketing?

Os ydych chi wedi cael gwobr y Faner Las, ydych chi’n ei defnyddio wrth farchnata?

Question Title

* 6. If yes, where do you use it?
Os ydych, ble ydych chi’n ei defnyddio?

Question Title

* 7. If you are Blue Flag awarded but do not use it in you marketing / promotional materials could you tell us why not?
Os na, pam?

Question Title

* 8. What could Blue Flag do to help your business achieve/ improve?
Beth allai’r Faner Las helpu eich busnes i’w gyflawni/wella?

Question Title

* 9. The current cost of a Blue Flag for Marinas is £320 inc VAT how do you feel about it ?

Cost bresennol y Faner Las i farinas yw £320 yn cynnwys TAW. Sut ydych chi’n teimlo am hyn?

Question Title

* 10. If you are not already Blue Flag awarded, what might attract you to apply?

Os nad ydych eisoes wedi cael y Faner Las beth allai eich denu i wneud cais?

Question Title

* 11. If you are not a Blue Flag marina it would help us improve the award if you could tell us why you have chosen not to apply.
Os nad ydych yn farina Baner Las, byddai o gymorth i ni wella’r wobr pe byddech yn dweud pam yr ydych wedi dewis peidio gwneud cais

0 of 11 answered
 

T