Question Title

* Adnabyddiaeth yr Adeilad*
Noder* Mae hwn yw gael ar y llythyr/e.bost

Question Title

* RHAN 1:  Manylion y Busnes

Question Title

* RHAN 2:  Bwydydd
A ydych yn cadw unrhyw rai o’r cynhyrchion canlynol yn y lle bwyd, neu a ydych yn eu trin a’u trafod?

Question Title

* RHAN 3:  Dosbarthu a gwerthu.
Nodwch uchafswm nifer o cwsmeriaid y byddwch chi’n eu cyflenwi bob dydd / bob digwyddiad:

Question Title

* RHAN 4:  Offer
A oes gennych unrhyw rai o’r eitemau canlynol?

Question Title

* Sut ydych chi’n eu monitro a’u cynnal a’u cadw?

Question Title

* RHAN 5:  Hyfforddiant
Nodwch unrhyw hyfforddiant diogelwch bwyd ffurfiol yr ydych chi neu’ch staff wedi bod arno.

Enw / Cwrs Hyfforddiant / Dyddiad

Question Title

* RHAN 6:  Dogfennau Diogelwch Bwyd
Pa weithdrefnau diogelwch fwyd ydych chi’n eu dogfennu a’u gweithredu?

Question Title

* RHAN 7:  Casgliad

T