Mae’r arolwg byr hwn yn gyfle i chi, fel aelod o staff sy’n gweithio yn GIG Cymru, rannu eich barn am 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella ac am wella GIG Cymru yn fwy cyffredinol.

Mae 17 cwestiwn ac fe ddylai gymryd tua 5 munud yn unig i’w hateb.

Mae eich atebion yn werthfawr iawn i ni oherwydd byddant yn ein helpu i ffurfio dyfodol 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella.

Diolch am roi o’ch amser i gwblhau’r arolwg hwn – dewiswch ‘y dudalen nesaf’ isod i ddechrau.

T