1. INLEDNING

Du är inbjuden att delta i en undersökning med frågeformulär genomförd av Kvinnoavdelningen och Kvinnliga transportarbetares kommitté vid Internationella transportarbetarefederationen (ITF). Detta frågeformulär tar upp attityder och praxis runt (o)jämställdhet mellan kvinnor och män, trakasserier och våld i nära relationer i transportnäringen. Du ombeds att delta då du är facklig företrädare/funktionär.

Denna undersökning är för kvinnliga och manliga fackliga företrädare, 16 år och över, och kommer att fråga vad du uppfattar som signifikanta frågor i ditt förbund runt (o)jämställdhet mellan kvinnor och män, diskriminering och våld.  Den kommer att fråga om fackliga åtgärder såsom relevanta kampanjer, utbildning och kollektivförhandlingsbestämmelser såväl som arbetsgivarpolicy och nationella lagar och/eller bestämmelser beträffande dessa frågor.

Vi ber dig att inte besvara denna undersökning om du inte är facklig företrädare. Vi har ett separat frågeformulär för transportarbetare och detta kan erhållas här. Vi ber dig också kontakta women@itf.org.uk om du skulle vilja bli mer involverad i våra kampanjer för en säker och rättvis transportnäring för kvinnliga arbetstagare.

Varför dina synpunkter och erfarenheter är viktiga

Den information du ger oss, kombinerad med andra fackliga företrädares röster, om attityder och praxis runt (o)jämställdhet mellan kvinnor och män, sexuella trakasserier och våld i nära relationer i ditt förbund kommer att ge värdefulla belägg för fackliga åtgärder. Den kommer att stödja fackförbund att driva kampanj för framsteg och skapa större inflytande över viktiga beslutsfattare om anställningspolicy och praxis, innefattande kollektivförhandlingar.

Vi anser att transportarbetsplatser bör vara jämställda, mångfaldiga och inkluderande, fria från diskriminering och våld. Efter ITF:s undersökningar för att testa jämställdhet genomförda 1997 och 2007, kommer denna forskning att fastställa förbättring eller tillbakagång beträffande attityder och praxis runt jämställdhet mellan män och kvinnor på transportarbetsplatser.

Om du går med på att delta

Om du går med på att delta i denna studie kommer du att ombes att besvara en undersökning online genom att använda Survey Monkey. Vi beräknar att det kommer att ta dig omkring 15 minuter att besvara undersökningen.

Konfidentialitet

All information som samlas in för studien kommer att vara anonym. Informationen kommer att användas endast för forskningsändamål och ingen information som skulle kunna identifiera dig kommer att användas i någon publikation eller presentation av undersökningsresultaten. Om inte du väljer att berätta så kommer ingen, innefattande din arbetsgivare, arbetsledare, medarbetare eller fackliga företrädare känna till om du har besvarat undersökningen eller inte.

Samtycke

Ditt beslut att besvara denna undersökning fattas som informerat samtycke till att delta i forskningen.

Vi ber dig att distribuera denna undersökning till dina kollegor som också är fackliga företrädare/funktionärer. 
https://www.surveymonkey.co.uk/r/ETR_Swedish

T