Diolch am gymryd rhan yn ein harolwg.  Mae eich adborth yn bwysig i ni.  Mae'n bwysig ein bod yn darparu'r wybodaeth gywir, yn y fformat cywir, ac ar yr adeg iawn.  Rydym o hyd yn edrych am ffyrdd i wella sut rydym yn cyfathrebu gyda'n sectorau felly mae eich adborth yn bwysig i ni.

Question Title

* 1. Amdanoch chi

Question Title

* 5. Ydych chi'n derbyn e-gylchlythyr consortia rhanbarthol?

Question Title

* 6. Os ydych, pa gylchlythyr sy’n fwy defnyddiol / berthnasol i chi?

Question Title

* 7. Pa mor bwysig yw’r penawdau adran wrth nodi beth fyddwch yn dewis darllen (rhestrwch mewn trefn o bwys - pwysicaf yn gyntaf)?  (1 = da iawn, 6 =ddim yn dda iawn)

Question Title

* 8. Sut byddech chi'n gwerthuso cynnwys y cylchlythyr?  (1 = da iawn, 4 = ddim yn dda iawn)

Question Title

* 9. Ydych chi’n rhannu’r cylchlythyr neu gynnwys penodol gydag unrhyw un arall?

Question Title

* 10. Os ydw, rhowch wybod i ni sut a/neu pam ydych chi'n rhannu (e.e. rhannu â chydweithwyr; defnyddio i lywio cyfarfodydd staff; defnyddio’r cynnwys yn y gwaith o ddydd i ddydd - ymchwil cynllunio gwers ac ati.)

Question Title

* 11. Os nad oedd cylchlythyr Dysg yn bodoli, lle byddwch chi’n dod o hyd i wybodaeth am ddatblygiadau polisi addysg? E.e. Cwricwlwm ar gyfer Cymru neu’r profion darllen a rhifedd cenedlaethol.

Question Title

* 12. Oes unrhyw bynciau yr hoffech weld mwy o wybodaeth amdanynt?

Question Title

* 13. Oes gennych unrhyw sylwadau / awgrymiadau eraill a fyddai'n ein helpu i wella'r ffordd rydym yn cyfathrebu â chi?

Question Title

* 14. Fel rhan o'n hadolygiad, byddwn yn dymuno cysylltu â chi gyda rhagor o gwestiynau – os felly, fyddech chi'n barod i gymryd rhan mewn trafodaeth?

Question Title

* 15. Sut byddai'n well gennych dderbyn diweddariadau a datblygiadau addysg?

Question Title

* 16. Pa mor aml yr hoffech chi dderbyn diweddariad?

Question Title

* 17. Pa ddiwrnod o’r wythnos hoffech dderbyn y cylchlythyr?

T