UVODNA STRANA

EAB/PAE (Evropska alijansa za bo / Pain alliance Europe) i njene organizacije članice pozivaju osobe sa hroničnim bolom ili osobe koje o njima brinu da popune ovu kratku anketu o uzroku i ozbiljnosti njihovog hroničnog bola - kao i o različitim mestima na kojima su se lečili ili se leče.

EAB/PAE će nalaze istraživanja koristiti kao prikaz života ljudi koji žive sa hroničnim bolom širom Evrope. Kontrastna slika može se pojaviti iz zemlje u zemlju. Rezultati će, međutim, osnažiti naše napore u pregovaranju, kako bismo stvorili svest među kreatorima politike i među političarima.
Sekcija 1 - Vaše stanje hroničnog bola

Question Title

* 1. Osoba koja je popunila ovu anketu je:

Question Title

* 2. Šta je izazvalo vaš hronični bol?

Question Title

* 3. Da li ste dobili dijagnozu koja objašnjava vaš hronični bol?

Question Title

* 4. Ko vam je dao dijagnozu?

0 of 40 answered
 

T