ВЪВЕДЕНИЕ

Европейският алианс за болката (Pain Alliance Europe - PAE) и организациите, членуващи в него, приканват хората, които живеят с хронична болка и лицата, полагащи грижи за тях, да попълнят този кратък въпросник. Целта на това проучване е да бъде събрана информация за причините за хроничната болка, за методите, по които пациентите биват лекувани, както и за местата където се извършва лечение.

Резултатите ще бъдат използвани, за да се обобщи моментната картина за живота на хората с хронична болка в Европа. Възможно е да има контрастиращи данни в разлчните държави, но това ще помогне на усилията на PAE за повишаване на информираността сред политиците.
Раздел 1 – Причина за хроничната болка

Question Title

* 1. Вие сте?

Question Title

* 2. Какво предизвиква вашата хронична болка?

Question Title

* 3. Имате ли поставена диагноза, която може да е причина за хроничната болка

Question Title

* 4. От какъв специалист бяхте диагностицирани?

0 of 40 answered
 

T