Introduktion

Pain Alliance Europe (PAE), er en organisationen der udfører regelmæssige spørgeskemaundersøgelser blandt personer, der lider af kroniske smerter i Europa (EU). Formålet med spørgeskemaet er at sætte fokus på smerteoplevelser, smerternes sværhedsgrad, behandling samt de behov og udfordringer som personer med kroniske smerter oplever. I denne anledning inviterer PAE personer med kroniske smerte og deres pårørende til at udfylde dette spørgeskema.

Resultaterne af spørgeskemaet skal anvendes af PAE til at vise et øjebliksbillede af, hvordan personer lever med kroniske smerter i Europa. Da dette er en europæisk undersøgelse, vil dette øjebliksbillede eventuelt variere fra land til land. Derudover skal resultaterne bruges til at skabe opmærksomhed blandt beslutningstagere og politikere. 
Det tager 10-14 minutter at gennemføre undersøgelsen.
Sektion 1 – Din smertetilstand

Question Title

* 1. Hvem udfylder dette spørgeskema? - svarer du som:

Question Title

* 2. Hvad udløste dine kroniske smerte?

Question Title

* 3. Har du modtaget en diagnose, som forklarer din kroniske smerte?

Question Title

* 4. Hvem gav dig diagnosen?

0 of 40 answered
 

T